Svatá Anežka Česká bude už navždy spjatá s vděčností českého národa za dar svobody, kterého se mu dostalo v listopadových dnech roku 1989. V době jejího blahořečení v Římě, se bazilika sv. Petra otřásala mohutným potleskem mnoha tisíců českých poutníků. V tu chvíli jakoby se ostnaté dráty totality bortily k zemi a započal pád ideologie nenávisti, cenzury a vlády jedné strany.

Po znovunabytí svobody si možná mnozí mysleli, že privilegium žít ve svobodné zemi, budeme mít navždy. Jaký to omyl. Zákazy, umlčování nepohodlných osob, šmírování, povinnost hlásit se k těm jedině správným hodnotám – to vše opět povstává z prachu popela a obchází naši zemi, jako přízrak. 

O to vroucněji tak zní naše modlitby k ochránkyni českého národa. Svatá Anežko, jsi světlem, které porazilo temnotu zrůdné moci a ukázalo nám cestu, kudy svobodně kráčet. Neopusť nás v časech, které jsou pro tuto zemi, i ostatní evropské národy, těžkou zkouškou. Kéž se společně dokážeme vrátit k našim kořenům. Ať jsme si dobrými sousedy, kteří jsou vzájemně solidární, respektují se v odlišnostech a ctí dědictví, za něž naši předkové pokládali své životy.

Prosíme tě, Svatá Anežko, zůstávej při nás.